Το Yin Yang και το Ηλιοστάσιο

Δημοσιεύτηκε από τον/την Έλσα Κασάπογλου στις

εικόνα 1: Το σύμβολο του Yin Yang (Taijitu)

Μια διάσημη φράση που συναντάμε σε ένα από τα παραρτήματα του Βιβλίου των Αλλαγών (Yijing), λέει “Ένα Γιν και ένα Γιανγκ, αυτό είναι το Τάο”. Αυτή η φράση αναφέρεται στο Ταό (Dao), το οποίο πρώτα ορίζεται ως Ενότητα και στη συνέχεια γεννά τις δύο συμπληρωματικές αρχές Γιν και Γιανγκ. Καθώς κάθε ένα από αυτά τα στάδια δημιουργεί το επόμενο, το Γιν και το Γιανγκ εμπεριέχονται στο ίδιο το Τάο. Ταυτόχρονα, η φράση αναφέρεται στη αέναη εναλλαγή του Γιν και του Γιανγκ στον Κόσμο. Όταν μια από τις δύο αρχές υπερισχύει, η άλλη φθίνει, και μόλις η μία από αυτές φτάσει στο απόγειο της ανάπτυξής της, αρχίζει να υποχωρεί – ενώ ταυτόχρονα η άλλη αρχή ξεκινά την άνοδο της. Αυτό είναι ιδιαίτερα ορατό στους κύκλους εναλλαγής ημέρας και νύχτας αλλά και στον ετήσιο κύκλο της γης γύρω από τον ήλιο και τις τέσσερις εποχές που προκύπτουν από αυτόν.

εικόνα 2

Για να διερευνήσουν αυτόν τον κύκλο, οι αρχαίοι Κινέζοι τοποθέτησαν έναν στύλο κάθετα στο έδαφος για να καταγράψουν με ακρίβεια τις θέσεις της σκιάς του ήλιου (εικόνα 2). Διαπίστωσαν ότι η διάρκεια ενός έτους ήταν 365,25 ημέρες και διαίρεσαν τον κύκλο του έτους σε τμήματα ανάλογα την εποχή. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν ομόκεντρους κύκλους γύρω από τον στύλο, για να καταγράψουν το μήκος της σκιάς του ήλιου κάθε μέρα. Ως αποτέλεσμα, μέτρησαν τη μικρότερη σκιά κατά τη διάρκεια του θερινού ηλιοστασίου και μέτρησαν τη μεγαλύτερη σκιά κατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου.

εικόνα 3

Μετά τη σύνδεση των μετρημένων σημείων και τη σκίαση του τμήματος που φτάνει από το θερινό ηλιοστάσιο στο χειμερινό ηλιοστάσιο (Yin), κατέληξαν σε ένα γράφημα όπως αυτό της εικόνας 3. Η ομοιότητα μεταξύ αυτού του γραφήματος και του σύγχρονου συμβόλου Yin-Yang στο σχήμα 1 είναι προφανής .

Το σχήμα αυτό παρέχει οπτικές ενδείξεις ότι το αρχικό σύμβολο Γιν-Γιανγκ περιγράφει την εναλλαγή του μήκους της σκιάς ενός στύλου κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Στην πραγματικότητα, περιστρέφοντας το γράφημα και τοποθετώντας το χειμερινό ηλιοστάσιο στο κάτω μέρος, το γράφημα γίνεται πολύ παρόμοιο με το σύγχρονο σύμβολο του Yin-Yang που απεικονίζεται στην εικόνα 1.

Η λευκή περιοχή του συμβόλου Yin-Yang αναπαριστά το Yang. Ξεκινά από το χειμερινό ηλιοστάσιο και δείχνει την αρχή της κυριαρχία του φωτός της ημέρας πάνω στο σκοτάδι, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχαίοι Κινέζοι το συνέδεαν με τον ήλιο (ή το αρσενικό). Κατά συνέπεια, η σκοτεινή περιοχή του συμβόλου Γιν-Γιανγκ αντιπροσωπεύει το Γιν, το οποίο ξεκινά με το θερινό ηλιοστάσιο και δείχνει την αρχή της κυριαρχίας του σκότους στο φως της ημέρας. Οι αρχαίοι Κινέζοι το συσχετίζουν με το φεγγάρι (ή το θηλυκό). Αξίζει να σημειωθεί πως τα ιδεογράμματα των όρων yīn 陰 και yáng 陽 υποδηλώνουν τις σκιασμένες και ηλιόλουστες αντίστοιχα πλευρές ενός λόφου.


Πηγή:
Jaeger, Stefan. (2012). A Geomedical Approach to Chinese Medicine: The Origin of the Yin-Yang Symbol. 10.5772/27241.